top of page

תביעה

לביטוח לאומי

תאונת עבודה

לפני שאתם פונים בדרישות לביטוח לאומי, אנסה להסביר במשפט אחד מהו המוסד לביטוח לאומי ומה תפקידו. ובכן, הביטוח הלאומי דואג להגן  על סף מינימום של חיים בכבוד עבור הפרט שאינו מסוגל לדאוג לעצמו מסיבות שאינן תלויות בו. זאת, מתוך תפיסה סוציאלית של סולידריות חברתית.

אבל, שימו לב שהביטוח הלאומי אינו מודע למצבכם באופן אוטומטי ועליכם מוטלת החובה לעדכן אותו במצבכם ולהגיש תביעה לביטוח לאומי על פי הקטגוריה שלכם כפי שאפרט: 

 

תאונת עבודה

אתם זכאים להגיש תביעה לביטוח הלאומי עבור "תאונת עבודה" אם יש לה קשר כלשהו לעבודה שלכם:

  • התאונה התרחשה תוך כדי העבודה

  • התאונה התרחשה בעקבות העבודה

  • תאונה בדרך לעבודה וממנה

מחלת מקצוע

אם התאונה שלכם היא בכלל מחלה שהגיע עקב עבודתכם או עיסוקכם, תוכלו להגיש תביעה למחלת מקצוע, כך שיכירו במחלה שלכם ככזו הנובעת מן העבודה. הכרת ביטוח לאומי במחלה כמחלת מקצוע תקנה למבוטח מענק או קצבה חודשית מהמוסד לביטוח לאומי, וזה כסף שמגיע לכם!

 

נכה נזקק

אם נפגעתם בעבודה ונקבעה לכם על ידי הוועדה של הביטוח הלאומי דרגת נכות זמנית, אבל אתם מרגישים שאינם כשירים ומסוגלים לעבוד בשל אותה נכות - עליכם להגיש תביעה לביטוח לאומי שיכיר בכם כנכה נזקק ובכך תזכו לתגמולים נוספים למשך תקופה של עד 4 חודשים.

נכות כללית

מבוטח הסובל מליקוי גופני, שכלי או נפשי עקב מחלה, תאונה וכדומה, והוא באי כושר מוחלט או כושרו להשתכר ירד ב- 50% לפחות, יכול להגיש תביעת נכות כללית.

 

ניידות

אפשר לעבוד למרות פציעות פיזיות רבות, אבל כשאי אפשר ליסוע לעבודה או לנוע בתוכה זה הרבה יותר מסובל. לכן אדם הסובל ממוגבלות ברגליים אשר מגבילים אותו בניידות זכאי להגיש תביעה לביטוח לאומי שיזמן אותו לוועדה אשר תבחן את הליקויים שלו. על מנת שביטוח לאומי יקבל את תביעת הניידות על התובע להימצא על ידי הוועדה כמי שסובל מ- 40% מוגבלות בניידות ויש בידיו רשיון נהיגה בתוקף או 60% מוגבלות ואין בידו רישיון נהיגה.

 

הזכות לייצוג משפטי בוועדות בביטוח לאומי

כל אדם המופיע בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, רשאי להגיע לוועדה בליווי עורך דין שייצג אותו ובכך לסייע לנפגע לממש ולמצות זכויותיו.

כדאי לפנות לסיוע משפטי כבר בשלב הגשת התביעה לביטוח לאומי כדי לגשת אליהם בצורה המיטבית שתגביר את סיכויי קבלת התביעה שלכם. 

משרדנו מייצג תביעות רבות מול הביטוח הלאומי ומלווה נפגעים בתאונות עבודה, נכות כללית, נפגעי איבה, מחלות מקצוע, נכה נזקק, סיעוד, ניידות והחמרת מצב. הייצוג כולל גם הגשת עררים וערעורים על החלטות המתקבלות בהליכים אלו. מוזמנים להשאיר פרטיכם ונחזור אליכם.

bottom of page