top of page

משרד הביטחון

שרתתם בצבא או בשירות הביטחון ונפגעתם נפשית או גופנית במהלך השירות? אנחנו משתתפים בצערכם ומעדכנים שאתם זכאים להגיש תביעה ולקבל פיצויים ממשרד הביטחון. 

ניתן לתבוע בעקבות חבלה או מחלה שהתרחשה במהלך השירות או בגללה. כמו כן, ניתן להגיש על מחלה שהיית קודם לכן והוחמרה בזמן השירות.

כל מי שקשור במערכת הביטחון יכול לתבוע. לכן חיילים בשירות חובה, בשירות קבע, בשירות מילואים, שוטרים, סוהרים, אנשי שב"כ ומוסד, עובדי משרד ראש הממשלה ואנשי משמר הכנסת -

אל תהססו לתבוע ולממש את זכויותיכם.

התביעות מטופלות על ידי קצין התגמולים אשר מתוקף סמכותו בוחן את התביעה ומחליט בה. שימו לב, כי היות ומערכת הביטחון הנה מערכת גדולה, מומלץ להגיש את התביעה בעזרת עו"ד המומחה בתחום על מנת להביא למימוש מלוא זכויות הנפגע המגיעות לו.

משרד עו"ד דניאל אדזיאשוילי מתמחה מאז היווסדו בטיפול משפטי באנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו גופנית או נפשית במהלך שירותם. 

אתם מוזמנים לחייג אלינו או להשאיר פרטים ונשוב אליכם. 

bottom of page