top of page

תאונת עבודה

אתם משלמים כל חודש ביטוח עבור תאונות עבודה. אני יודע זאת בוודאות כי אתם מחויבים לשלם ביטוח לאומי שהוא, בין שאר הדברים, תשלום עבור ביטוח שמקבל העובד מן המדינה במקרה והוא נפגע מ"תאונת עבודה". כאשר "פגיעה בעבודה מזכה את המבוטח לריפוי, להחלמה, לשיקום רפואי ולשיקום מקצועי"

קיימים שני סוגים עיקריים של פגיעה בעבודה, תאונת עבודה ומחלת מקצוע:

 

תאונת עבודה

תאונת עבודה היא תאונה עם קשר כלשהו לעבודה. כמו תאונה בתוך העבודה עצמה, תאונה בגלל העבודה, בדרך לעבודה ואליה או במהלך פעילות יזומה של המעביד מחוץ למקום העבודה במהלך פעילות נלווית כגון: השתלמות, הרצאות, טיולים וכד' עשויים במקרים רבים להיחשב כתאונת עבודה.

לדוגמה, לקוח משרדנו יצא לטיול עובדים באילת שבו התקיים משחק כדורסל כחלק מפעילות נלווית לעבודה היזומה על ידי המעביד שלו. במהלך המשחק, הלקוח נפגע בכתף שמאל ואובחן כמי שסובל מקרע בכתף שמאל בעקבות התאונה במשחק. 

לאחר ליווי וייצוג הלקוח על ידי משרדנו, ביטוח לאומי הכיר בפגיעה בכתף שמאל כתאונת עבודה ולימים אף נקבעה נכותו הצמיתה בגובה 15%.

בשל מורכבות ההליכים אנו ממליצים לפנות לקבלת ייעוץ וליווי משפטי כבר בשלב הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי.

 

מחלת מקצוע

מחלת מקצוע היא כזו שהעובד חלה בה עקב עבודתו או עקב עיסוקו כעובד עצמאי. השיטה של החוק הישראלי לחישוב מחלקת מקצוע נקראת "הרשימה הסגורה", כלומר, המחוקק מרכיב רשימה של שמות מחלות ולצדן מונה את סוג העובדים שלגביהן הן נחשבות למחלות מקצוע.

 

מה קורה אם לעובד שלקה במחלות שהתפתחותן או הופעתן קשורות לעבודה או נגרמות על-ידיה, אולם הן טרם הוכרו כמחלות מקצוע? זו בדיוק הבעיה ו"אי הצדק" הנגרם בעקבות שיטת ה"רשימה הסגורה" ולשם כך פותחה "תורת המיקרוטראומה" שהיא חישוב נוסף הכולל פגיעות זעירות מצטברות על בסיס חוות דעת רפואית.

 

האם ניתן לערער?

בהחלט כן. גם הנפגע וגם המוסד לביטוח לאומי רשאים לערער על החלטת הוועדה הרפואית. ערער זה יעשה בפני בית הדין האזורי לעבודה בתוך 60 יום. אבל אם לא בא לכם להגיע לערעור, עדיף לפנות מראש לליווי משפטי כמה שיותר מוקדם בתוך התהליך, אתם מוזמנים כמובן לפנות אלינו ולקבל ייעוץ וליווי מלא על ידי עורכי דין מנוסים שהגישו כבר עשרות ומאות תביעות מוצלחות.

bottom of page