top of page

 פטור ממס הכנסה

רובם המוחלט של אזרחי ישראל ישמחו לא לשלם אלפי שקלים בחודש עבור מס הכנסה. אבל אם חלית או נפצעת יש מצב שהנאחס הזה לפחות פטר אותך מתשלומי מס. לשם כך יש לעמוד בתנאי הזכאות וכן לעמוד מול וועדות רפואיות של ביטוח לאומי ומס הכנסה.

סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה, איזה מילים מפוצצות, מקנה פטור ממס עבור הכנסות של אחד מן הבאים: עיוור, נכה בשיעור של 100%, נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד. כלומר, אם אינכם עיוורים ובא לכם פטור ממס, תדרשו ל-100% נכות כתוצאה מליקוי בריאותי אחד או מינימום 90% מנכות משוקללת של כמה וכמה ליקויים.

פטור ממס קשור לכמה חוקים שונים: נכי המלחמה בנאצים, חוק הנכים, חוק המתוגמלים לנפגעי איבה, ביטוח לאומי וחוק שירותי הסעד. מי שאינו זכאי לפטור רשאי להגיש בקשה להיבדק על ידי ועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי. המבקש יוזמן להתייצב בפני הוועדות רפואיות המתקיימות בביטוח לאומי.

הפטור ניתן על "הכנסה מיגיעה אישית" כגון: שכר עבודה, הכנסה מעסק וכדומה. אבל לעיתים ניתן לקבל פטור גם "מהכנסה שאינה מיגיעה אישית" כגון: ריבית, שכר דירה ועוד. 

מכל האמור עולה, כי רק מי שיש לו נכות רפואית זכאי לא לשלם מיסים וזאת בתנאי שתקופת הנכות הכוללת הוא מעל 184 יום.

 

לא קיבלתי אישור, האם ניתן לערער?

התשובה היא בהחלט כן. אם לא קיבלתם פטור ממס, אתם מוזמנים להגיש ערער על החלטת הוועדה הרפואית הראשונה ניתן להגיש תוך 45 יום מהיום בו התקבלה החלטת הוועדה הרפואית. קחו בחשבון כי על החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 60 יום.

כאמור לעיל, הוצאת פטור ממס הכנסה הנו עניין מורכב הדורש התמודדות מול וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי ומול מס הכנסה ולכן מומלץ מאוד לעשות אותו בליווי משרד עורכי דין מנוסה.

לסיכום, אם יש לכם חשד בזכאות כלשהי לפטור ממס,

אתם יותר ממוזמנים לפנות אלינו כדי לממש את זכויותכם המלאות. 

bottom of page